Menu
Minimera
Gillberga Hembygdsmuseum

Utställning av ca 8000 föremål omspännande perioden 1500-talet och fram till våra dagar och som avspeglar Gillbergadalens utveckling. Därutöver finns utställning av brandkårs- och polisutrustning och mycket annat.
Bokning av hembygdsmuseet sker på Hantverkscaféet under sommaren. Pris: 25:- per person.

Läs mer

Minimera
Värmlands Vikingacenter

Värmlands Vikingacenter och byn Gladhem
Flytta tusen år tillbaka i tiden, se och känn atmosfären med alla dina sinnen. Hantverksgata från 1000-talet i fullskala, med unika ljudmiljöer och hantverksutrustning.

Café, souvenirförsäljning och konferenssal, med visning av film om Värmlands fornhistoria.
Vikingaskeppet Glad av Gillberga ligger ett stenkast bort vid Gladhems vikingaby. Följ bara stigen förbi Kung Sorgs hög och runsten, så är du snart där.

För aktuella öppettider klicka här

Minimera
Gillberga kyrka

De äldsta delarna från Gillberga kyrka är från 1100-talet. Kyrkan äldsta klenod är Lillklockan som är från 1200-talets alt. från slutet av 100-talet. I direkt anslutning till kyrkan finns ett gravfält från järnåldern.

Läs mer som Pdf-fil

Minimera
Gravhög i Nysäter
Kungshögen, som är en av tre gravhögar längs Byälven som utpekats som grav åt sagokungen Olof Trätälja, tillkom under en tid då vattnet var den främsta kommunikationsleden genom området. Högen, som är cirka 40 meter i diameter, ligger på en mindre kulle i sluttningen ner mot vattnet. På vikingatiden var den väl synlig för alla som färdades på Byälven, den tidens viktigaste kommunikationsled. Även om Kungshögen inte är sagokungen Olof Trätäljas grav tyder dess storlek och läge på att det är en person med makt och hög status som ligger begravd här. Tidigare har Kungshögen ingått i ett större, nu förstört gravfält. Vid utgrävningar som gjorts i en av de förstörda gravarna har föremål hittats som daterar denna till vikingatiden (ca 800-1050 e Kr). Det är troligt att Kungshögen är från samma tid.
Minimera
Gravhög i Högsäter
Högen är en av fyra kända s k kungshögar, traditionelt daterade till 500-600-talet. Gravhögen har ett dominerande läge invid en smal passage av Byälven, strax ovan Värmlands sista kvarvarande offentliga färja. Högen ligger som avslutning av en platå, som en gång varit platsen för ett eller flera långhus. Arkeologiska provundersökningar av platån under senare år har gett preliminära dateringar till vikingatiden av bebyggelsen.
Minimera
Gillberga Hembygdsgård

Hembygdsgården i Gillberga är en timrad stuga från 1800-talets början, under torvtak. Stugan är indelad i ett rum och kök och försedd med öppen spis och bakugn, är byggd som hem för en jordbrukarfamilj i hemmanet Backa i östra delen av socknen.

Läs mer

Minimera
Marknadsbodarna i Nysäter

Marknadsbodarna från 1600- och 1700-talet.
Att handel bedrivits på området finns dokumenterat sedan 1756 och här kan man ännu i dag se hur en marknadsplats kunde se ut vid mitten av 1700-talet.

På marknadsplatsen hålls årligen flera evenemang bl a en matmässa och samlarsmässa. 
Läs mer

Minimera
Gamla Järnhandel i Nysäter

Detta är en mycket välbevarad gammal järnhandel, med originalinredning. Här finns ett café och lokala hantverkare har utställning och försäljning av sina verk.

Läs mer